Suwido Limin, pakar gambut yang mendahului pakar lain . LiterasiDayak  : Kurang apa dari Suwido Limin ? Boleh dikatakan, ia pakar lahan gamu...